Psykoterapi

Psykoterapi eller psykoanalytisk forløb?

Helt overordnet kan man sige, at psykoterapi ofte er mere afgrænset og målrettet specifikke problemstillinger. Derfor ofte også af kortere varighed. Det kan f.eks. være en depressiv episode, en opstået krise eller en angstproblematik. Arbejdet vil da bestå i en bearbejdning af disse problemer.

Psykoterapi

Hvad er forskellen?

Psykoanalyse er typisk mere dybdegående. Også her kommer de fleste i udgangspunktet grundet problemer. Men modsat psykoterapiens mere snævre fokus, arbejder vi med de grundlæggende forudsætninger for de enkelte symptomer eller problemers opståen. Det er ofte et tidskrævende arbejde.

Psykoanalysen handler i høj grad om arbejdet med at undersøge og finde de individuelle livsformer, der understøtter den enkeltes følelse af, at livet er værd at leve. Hertil hører naturligvis arbejdet med at finde frem det, der forhindrer en i dette.