Min tilgang

Mange undrer sig over, hvordan det at tale i sig selv kan ændre noget

Psykoanalysen, som Sigmund Freud skabte, er ofte blevet kaldt en talekur. Kort sagt handler det om at tale og om at blive hørt. Den psykoanalytiske samtale virker ved at skabe en mulighed for, at du kan komme til at høre, hvad det er, der forhindrer dig i at tale, handle eller tænke frit. Freud opdagede, at vores livshistorier og fortællinger om os selv, ofte optræder som et slør snarere end som sandhed. Derfor havner de fleste af os også i de samme relationer, tilstande, tankemønstre og konflikter igen og igen.

For mange er disse gentagelser både smertefulde og nedbrydende.

Min tilgang

Tale bringer klarhed

Det kan være, du har behov for at undersøge, hvad det egentlig er, du vil eller ønsker for dig selv. Du kan være i krise, mærket af traumer eller have behov for at undersøge, hvad det er, der gør dig ulykkelig, angst, usikker, deprimeret, stresset eller utilpas blandt andre.

Nogen henvender sig med et specifikt problem, der plager dem, andre grundet en undren eller spørgsmål omkring sig selv, som de ikke føler, de kan afklare eller overkomme på egen hånd. Det psykoanalytiske arbejde sigter mod at mindske den enkeltes lidelse, men aldrig mod at tilpasse den enkelte til forudbestemte normer eller tænkemåder.

Psykoanalysen er en ikkenormativ praksis, der arbejder ud fra den enkeltes forståelse af sig selv og verden.

Min tilgang

Samtalerne

Nogle har behov for at komme flere gange om ugen andre et par gange om måneden. Hvert forløb er særligt og tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og livsomstændigheder. Den psykoanalytiske tilgang adskiller sig fra andre terapiformer ved også at tage ubevidste ønsker, konflikter, håb og drømme alvorligt. I arbejdet skaber vi et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du vil få mulighed for at dele og arbejde med selv de mest følsomme og udfordrende tanker og følelser.