Tale bringer klarhed

Det ændrer vores forhold til verden, lader os overkomme modgang og komme overens med det, der er hændt os

At tale og blive hørt forandrer

Min tilgang til psykoanalyse og psykoterapi er åben, udogmatisk og ikkenormativ. Det handler om den enkelte

Alle er velkomne

Min tilgang

Mange undrer sig over, hvordan det at tale i sig selv kan ændre noget

Den psykoanalytiske samtale virker ved at skabe en mulighed for, at du kan komme til at høre, hvad det er, der forhindrer dig i at tale, handle eller tænke frit. Psykoanalysens grundlægger Sigmund Freud opdagede, at vores livshistorier og fortællinger om os selv, ofte optræder som et slør snarere end som sandhed. Derfor havner de fleste af os også i de samme relationer, tilstande, tankemønstre og konflikter igen og igen.

For mange er disse gentagelser både smertefulde og nedbrydende.

Thomas Feltheim, cand.psych., aut. psykolog

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet klinisk psykolog med en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet.

Min erfaring strækker sig over mange år, hvor jeg har specialiseret mig i behandling, udredning og supervision inden for psykiatrien. Jeg er til daglig ansat i et psykiatrisk ambulatorium, hvor jeg arbejder med psykoterapi med mennesker med komplekse psykiatriske tilstande.

Jeg har tidligere arbejdet som klinisk psykolog og supervisor i en privat psykiatrisk klinik og før det i socialpsykiatrien samt i det kommunale regi. De seneste år har jeg desuden haft privat deltidspraksis, hvor jeg arbejder med alt fra mennesker med psykoser til mennesker, der blot er nysgerrige på de indre og ydre omstændigheder, der former deres liv.

Psykolog Thomas Feltheim